Gửi nhận xét cho Gundam Marker

Nhận xét của bạn
  • Chỉ người dùng đã đăng ký mới có thể viết nhận xét.
  • Tệ
  • Xuất sắc
Nhận xét trước
bộ này mua về thì có bn màu
bn tiền
Từ: Khánh Khánh | Ngày: 05/05/2016 9:39 SA
Nhận xét này có hữu ích? Không (0/1)